Tagged: funksjonshemma

0

Handikapp, rullestol, ambulanse

Handikapp, rullestol, ambulanse, rullestol med mannen, forfra og fra siden. handikappede og skadde. Høyde. Perspektiv. Ambulanse.