Lekeplass for barn

Lekeplass for barn. Sklie, huske, hengebru. Plan, høyde, forfra og fra siden.